Gezondheindsadviseur in Brussel

De gezondheidsadviseur: een nieuw beroep in de ziekenfondswereld

In het kader van een intermutualistisch proefproject in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de eerste gezondheidsadviseurs sinds begin 2021 aan de slag in de ziekenfondsen. Directe aanleiding voor het nieuwe aanbod vormde uiteraard de Covid-19-pandemie.

De rol van de gezondheidsadviseur

Volgens de doelstellingen van het lopende project van gezondheidspreventie neemt de gezondheidsadviseur proactief contact op met bepaalde leden die voldoen aan een aantal vooraf bepaalde kwetsbaarheidscriteria (die te maken hebben met de gezondheidstoestand en de toegankelijkheid/het gebruik van diensten van gezondheidszorg).

In 2021 is aldus contact opgenomen met de volgende groepen:

 • alleenstaande personen ouder 65 jaar, genietend van het RVT-statuut
 • personen tussen 35 en 44 jaar oud, genietend van het RVT-statuut en die wonen in één van de acht gemeenten waarop het project zich richt.

Voor 2022 en 2023 zijn de volgende groepen afgebakend:

 • personen ouder dan 65 jaar die niet genieten van het RVT-statuut en wonen in één van de 48 wijken waarop het project zich richt
 • de eenoudergezinnen die eveneens wonen in één van deze 48 wijken.

Er zal in 2024 contact worden opgenomen met de volgende groepen:

 • Vrouwen die nog nooit hebben deelgenomen aan borstkankerscreening
 • Vrouwen die nog nooit hebben deelgenomen aan baarmoederhalskankerscreening

Aan de hand van semi-gestructureerde gesprekken legt de gezondheidsadviseur de gecontacteerde leden een aantal thema’s voor inzake gezondheid en welbevinden, zoals autonomie, de rechten van de patiënt, polymedicatie, Covid-19, de opsporing van kanker, of valpreventie.
In het algemeen bestaat het werk van de gezondheidsadviseur erin om bij te dragen aan het welzijn van de bevolking en  de nodige elementen aan te reiken om de regie over hun gezondheid in eigen handen te nemen.  
Een eerste contact verloopt steeds via telefoon. Naargelang het geval kan daarna een afspraak voor een vervolggesprek worden gemaakt op de zetel van Mutualia, of aan huis.

De doelstellingen

Deze gesprekken hebben tot doel:

 • een luisterend oor te bieden voor de problemen die de leden hebben ondervonden op het vlak van welbevinden, autonomie, geletterdheid inzake gezondheidsthema’s, of toegang tot diensten van zorg en steun;
 • ondersteuning te bieden die de levenskwaliteit van de personen in het dagelijks leven verhoogt;
 • de toegang tot en het gebruik van aangepaste diensten van gezondheidszorg en ondersteuning te bevorderen;
 • berichten en informatie uit te wisselen omtrent bepaalde onderwerpen van gezondheidspreventie en -bevordering;
 • verslag uit te brengen over de kenmerken en de behoeften wat de gezondheid betreft van de groepen waarop het project zich richt.

Verzamelen van informatie en vertrouwelijkheid:

Om de impact van het project te kunnen beoordelen en een aantal analyses door te voeren (onder meer het eventueel verband nagaan tussen de graad van geletterdheid op het vlak van gezondheid en de graad van autonomie) worden de kwalitatieve gegevens van elk van de gesprekken die hebben plaatsgevonden volledig anoniem en in alle vertrouwelijkheid geregistreerd. Meer informatie omtrent de vertrouwelijkheid van de gegevens in het kader van dit project kunt u vinden in het onderstaande document.