Neutrale ziekenfondsen bundelen de krachten onder een regionale maatschappij

Sinds de zesde staatshervorming zijn een aantal bevoegdheden overgeheveld van het federale niveau naar de deelstaten. Het betreft hier een aantal bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg en bijstand aan personen. 

Voor het Brussels Gewest heeft de GGC (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag opgericht onder de naam Iriscare.

Om onze leden de rechten toe te kennen die voortvloeien uit deze overgehevelde bevoegdheden zijn de neutrale ziekenfondsen overgegaan tot de oprichting voor het Brussels Gewest van “de Neutrale Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand Brussel”. Uw ziekenfonds blijft hoe dan ook uw enige contactpunt en beheert alle tussenkomsten die te maken hebben met de Neutrale RMOB Brussel.

Welke instellingen en verstrekkingen betreft het hier?

De volgende Brusselse instellingen zijn overgeheveld naar de deelstaten:

  • de rusthuizen en rust- en verzorgingsinstellingen
  • de dagverzorgingscentra
  • de psychiatrische verzorgingstehuizen
  • de initiatieven voor beschut wonen
  • de multidisciplinaire palliatieve-begeleidingsequipes
  • de revalidatiecentra (psychosociale revalidatie, locomotorische en neurologische revalidatie, ambulante revalidatie, ...)

U hoeft zelf geen stappen te ondernemen. De betrokken instellingen maken de nodige documenten over aan uw ziekenfonds, die dan instaat voor de tussenkomst zoals voorzien door Iriscare. 

Meer informatie over de terugbetaling van de begeleiding door een tabakoloog bij het stoppen met roken, of over de procedure voor de aanvraag van mobiliteitshulpmiddelen kunt u nalezen op de website van IrisCare: https://iriscare.brussels/nl/burgers/