MOBILITEITSHULPMIDDELEN IN BRUSSEL

AANVRAAGPROCEDURE IRISCARE

 • Raadpleeg uw arts.
 • Uw arts zal u een medisch voorschrift voor een rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel geven.
 • Neem contact op met een erkende orthopedisch technoloog en geef hem/haar: 
  • het medisch voorschrift van uw arts ;
 • De orthopedisch technoloog voor mobiliteitshulpmiddelen stelt u een bepaald type rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel voor. Hij doet dat op basis van uw behoeften en de technische mogelijkheden die er zijn. Hij stuurt de volgende documenten naar de Brusselse verzekeringsinstelling :
  • Indien nodig: het multidisciplinair functioneringsrapport[1].
  • Motiveringsrapport ;
  • Aanvraag tot verzekeringstegemoetkoming.
 • De adviserend arts van de Brusselse verzekeringsinstelling onderzoekt de aanvraag en neemt een beslissing. 

  Dit zijn de mogelijkheden :

  • Hij kan uw aanvraag goedkeuren ;
  • Hij kan uw aanvraag weigeren ;
  • Hij kan bijkomende informatie vragen ;
  • Hij kan u vragen om u medisch te laten onderzoeken.
    
 • De Brusselse verzekeringsinstelling deelt de beslissing mee aan u en aan uw orthopedisch technoloog voor mobiliteitshulpmiddelen.
 • Als je aanvraag werd goedgekeurd zal de orthopedisch technoloog uw mobiliteitshulpmiddel bestellen en bezorgen.

Opmerking : Voor een loophulpmiddel is er geen aanvraagprocedure. De tegemoetkoming van een loophulpmiddel wordt voorzien als de orthopedisch technoloog een medisch voorschrift en een getuigschrift voor aflevering  indient bij uw Brusselse verzekeringsinstelling.

U vindt alle nuttige informatie omtrent de instellingen, de verstrekkingen en/of de terugbetalingscriteria op de website van IRISCARE.

[1] Sommige rolstoelen/andere mobiliteitshulpmiddelen vereisen dat een multidisciplinair team uw functioneren beschrijft op verschillende niveaus in uw omgeving. Uw arts of orthopedisch technoloog kan hierover meer informatie geven